Oslo kommune digitaliserer,
Intellicom utvikler løsningen

Nytt bookingsystem for kulturetaten skal utvikles